Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// GEOTEK

HES Otomasyonu

HİDROELEKTRİK SANTRALLER İÇİN SCADA’LI OTOMASYON ÇÖZÜMLERİ SUNMAKTAYIZ. 

 • ANA-PLC, Senkronizasyon, Ünite, Regülatör, Yükleme Havuzu Remote I/O panoları elektrik projelendirmesi ve pano imalatlarının gerçekleştirilmesi
 • Müşteri tarafından tercih edilen türbin tipine göre (Kaplan vs.) SCADA ve PLC yazılımlarının hazırlanması, kablo listelerinin hazırlanması
 • YG ve AG dağıtım kısımlarına ait enerji yönetimi ve kontrol sistemi otomasyonunun sağlanması
 • YG ve AG alarmlarının arşivlenmesi
 • Ünite başlatma-durdurma sekanslarının kontrol ve izlemesi
 • Ünite acil durum kapatma sekanslarının kontrol, izleme ve arşivlemesi
 • Ünite fazör diyagramlarının izlenmesi
 • Ünite YG kesici kontrolü, izlemesi ve arşivlemesi
 • İnlet yapısının kontrolü, izlemesi ve alarmlarının arşivlenmesi
 • Yağ seviye ve sıcaklık bilgilerinin izlenerek alarmlarının arşivlenmesi
 • Exciter ve Governor yapıları ile haberleşme yapılması, alarm durumlarının izlenerek arşivlenmesi
 • Yük atma-alma senaryolarının işletilmesi
 • Operatör kullanımına uygun, esnek arayüz ekranları ve pop-up yapısı
// Refranslar

HES Otomasyonu Alanındaki Referanslar