Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// GEOTEK

Enerji Otomasyonu

AG/YG ENERJİ İZLEME , YÜK ALMA YÜK ATMA OTOMASYONU

• YG ve AG dağıtım kısımlarına ait enerji yönetimi ve kontrol sistemi otomasyonunun sağlanması
• Atılacak ve alınacak yüklere ilişkin önceliklerin belirlenmesi
• Yük atma ve alma sıralaması operatör tarafından belirleme özelliği
• Gün içinde farklı yük atma ve alma sıralamaları seçimi
• Sistemdeki kojen, şebeke ve yüklere ait güç ve diğer tüm elektriksel parametrelerin izlenmesi
• Yük atıldığı anların grafiksel analizi

ENERJİ FATURALANDIRMA SAYAÇ OKUMA OTOMASYONU

• GEOTEK tarafından hazırlanan yazılım sayesinde tüm işletmeler için kullanılan enerji miktarına göre faturalandırma ve sayaç okuması otomasyon çözümü sunulmaktadır.
• Uygun haberleşme bus seçimi ile sayaç, enerji analizörleri vs. ile haberleşme sağlanması
• İstenen formata uygun fatura dizaynı, raporlama, arşivleme
• Tüketilen enerjiyi işletme, makina, fırın bazlı ve kaynak (Doğalgaz, elektrik, su, buhar) bazlı olarak saatlik, günlük, haftalık, aylık ve yılık kayıt edilmesi.
• Enerji tüketim scadası işletme içine kurulan intranet veya internet ortamından bölümlerin veya işletmelerin tüketim sonuçlarını online olarak Excel ortamına aktarmasına izleme ve takibine izin verir.
• İşletme faturalama terminali ile dönemsel faturalamayı temin eder ve faturaları e-mail ile otomatik olarak dönem sonunda işletmelere iletir ve işletmelerin cari kaydına ekler.
• Tüm verilerin ansal ve gerçek zamanlı olarak görülmesini ve toplanan verilerin SQL veri tabanına kayıt edilmesini sağlar. Tüm RTU’ların aynı saat diliminde olmasını temin eder. Sistem çift kopya veri tabanı ile çalışır.
• Tüketim ve Takip Scada Otomasyon sisteminde, rapor Yönetim sistemi kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda kolayca planlanabilir. Fatura Yönetim sistemi var olan Muhasebe programlarına faturaya esas kullanıcı tüketim verilerini gönderir.

// Refranslar

Enerji Otomasyonu Alanındaki Referanslar