Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Genel

Yenilenebilir Enerji

Türkiye ve dünya genelinde yenilenebilir enerji konusunda önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Türkiye, son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak bu alandaki potansiyelini artırmıştır. Özellikle güneş ve rüzgar enerjisi projeleri ülkenin enerji portföyünü çeşitlendirmiş ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamıştır. Ancak, yenilenebilir enerjinin toplam enerji üretimindeki payı hala düşüktür. Dünya genelinde ise birçok ülke, yenilenebilir enerjiye yönelerek karbon […]

Genel

Hidroelektrik Santrallerinin Geleceği: Sürdürülebilir Enerjinin Anahtarı

Hidroelektrik santraller, uzun yıllardır düşük karbondioksit emisyonları ve sürdürülebilir enerji üretimi açısından önemli bir rol oynamaktadır. Ancak, günümüzde enerji sektöründeki teknolojik ve çevresel değişiklikler, hidroelektrik santrallerinin geleceğini şekillendirmektedir. Artan Sürdürülebilirlik Talepleri: Dünya genelinde çevre dostu enerji kaynaklarına olan talep her geçen gün artıyor. Hidroelektrik santraller, yenilenebilir enerji üretiminde lider konumda bulunuyor ve bu nedenle gelecekte […]

Genel

Endüstriyel Otomasyon: Üretimde Dönüşümün Anahtarı

Günümüzün hızla gelişen teknolojisi, endüstriyel sektörlerde de büyük dönüşümlere yol açıyor. Üretim süreçlerinin daha verimli, güvenli ve sürdürülebilir hale getirilmesi için endüstriyel otomasyon sistemleri giderek daha önemli bir hale alıyor. Bu sistemler birçok sektörde üretimin dönüşümün anahtarı konumunda. Endüstriyel Otomasyon Nedir? Endüstriyel otomasyon üretim ve iş süreçlerinde insan müdahalesini minimuma indirerek işlemleri otomatik hale getiren […]

Genel

Yapay Zeka ve Otomasyonun Geleceği

Yapay Zeka ve Otomasyon Otomasyon zaten popüler bir üretim aracıdır, ancak yapay zeka (YZ) ve uzaktan iletişimdeki ilerlemelerle, bu uygulama önümüzdeki yıllarda daha da büyüyecek ve YZ otomasyonu daha yaygın ve güvenilir hale getirecektir. Mevcut otomasyon trendlerine göre, burada üretimin geleceği neye benzeyeceği hakkında birkaç tahmin var. Yakın Gelecekte Daha Fazla Fabrika %100 Otomatikleştirilecek Şu […]